Newsletter

Det astadkomme att hon tittar personerna villig Tinder som foremal, som ting, uppge Isabelle Stahl

Det astadkomme att hon tittar personerna villig Tinder som foremal, som ting, uppge Isabelle Stahl I boken ognar huvudpersonen Elise sig genom den ena sjallosa presentationstexten efter den andra, hon slar gallande sam av sin GPS, gor sig alternerand upptackbar, omsom onabar. Far hem at ett framling samt forvanas av hans humanis i den krassa […]

Det astadkomme att hon tittar personerna villig Tinder som foremal, som ting, uppge Isabelle Stahl

I boken ognar huvudpersonen Elise sig genom den ena sjallosa presentationstexten efter den andra, hon slar gallande sam av sin GPS, gor sig alternerand upptackbar, omsom onabar. Far hem at ett framling samt forvanas av hans humanis i den krassa hallbelysningen.

Isabelle Stahl anser att Tinder skanker huvudpersonen nago antydan bruten tillsyn i sam tillsammans att man kan avlagsna dom sasom herre inte befinner sig hugad bruten.

Det rationella begaret

Sociologen och karleksteoretikern Eva Illouz skriver i sin bok eftersom astadkommer karlek ont att internet age forandrat det romantiska begaret i grunden. Anledningen ar att jakten pa karlek har blivit mer rationell, medan en odla kallad partnermarknad forblir hypotetisk i saken da verkliga varlden ar saken da gallande nate visuell.

Villig natet kan anvandarna forestalla samtliga rimlig romanser och vaga mot varandra dem varandra innan de valjer att pricka e av do. Faststallande sasom grundar sig gallande magkansla blir alltsammans ovanligare: ”Den enorm kanslan bruten att nagon befinner sig unik, saso ett passage var sarpragla pro karleken, inneha blivit mer sallsynt fullkomligt spartanskt for att det finns e overflod av rimlig partners”, skriver Eva Illouz.

Forandrade fantasier

Gallande Tinder konstruerar vi oss sjalva verbalt sam visuellt, vi bilder och presentationstexter. Detta utfor att vi fornimmer den andre pa andra taktik an tidigare: framst saso nagon sjalvkonstruerad framlaggning, darnast saso ett rost sam framst darpa sasom ett lekamen.

Det har forandrar sattet vi fantiserar forsavitt det romantiska motet kungen. Eva Illouz skriver att det traditionella romantiska fantiserandet kombinerade sanning samt inbillning sam varenda forankrad i egna erfarenheten.

Fantiserandet pa nate skiljer sig at av det ha bakatblickande fantiserande, enar vi minns saken dar alskades gester alternativt beroring, via att bilda e framatblickande fantiserande, grundat gallande skriftlig kommunikation, sasom medfo att man forestaller sig nagon person vars fysiska deltagande herre fortfarand ej ager upplevt.

Projektionsyta forut mal

whatsyourprice-appen

Allan Linner inneha arbetat sasom hjarnskrynklare darnast 1960-talet sam do senaste aren inneha han markt att hans klienter ager nya slags karleksbekymmer, praglade itu avta test att meeting karleken kungen webben. I likhet tillsammans Eva Illouz intresserar han sig stav forandringen bruten vara dromma.

– Ju mindre stoff vi age, ju mindre kunnand vi astadkomme bruten saken da andre, desto storre utrymme finns det forut projektioner. Det vill framfora vi kan tillskriva den andre ytterligare egenskaper, vi kan placer mer forvantan i motet med den andre, uppg Allan Linner.

Artighetens tidrymd befinner si forbi

Villig samma taktik saso lagenheten kungen Hemnet kan personen gallande skarmen bliva ett projektionsyta forut forhoppningar. Samt i fallet tillsammans natdejting foregriper inbillningen samt fantasierna sjalva motet, vilket ideligen bargar pro besvikelse.

Isabelle Stahls romankaraktar Elise baxna kvar att gubben hon mote verkar huma. Att motas villig Tinder kan te sig bade befriande samt forfarande kontextlost: utan gemensamma koppling forlorar vi i saker utstrackning incitamenten for att agn oss skapligt sam artigt, givetvis manskligt, mot varandra, forsavit vi icke uppfyller varandras syften samt infriar varandras fantasier.

Att bli ett gengangare

Att anvandarna kungen Tinder blir projektionsytor framfo annu folk riskerar att handla oss mer vardslosa dar ann i verkligheten, enligt psykologen fan Linner. Nagot saso bland ovrigt resulterar i fenomenet ghosting, nagon kunnand manga av hans klienter age en behov fran att kackla forsavit. Ghosting medfo att den foren parten utfor sig onabar via att avga besvara i chatten, raderar matchningen alternativ loggar ut.

– Man upphor att foreligga. Hane anser inte tack sam nej tack. Man sager ick ”det arme funkar icke pro mig” eller ”jag vill icke ga vidare”, utan karl upphor att foreligga. Sam emeda blir karl saso nago gast, som saken dar andre mast fantisera forsavitt. Var det nagot mi gjorde saso bidrog till att den personen icke bara upphorde att befinna huga av mig, inte me dunstade kungen det har sattet, gick upp i rok, anser fan Linner.